نوع و مشخصات مينرالهاي مورد استفاده در صنعت كاشي:

الف:  ايليت

خاك سه لايه اي داراي پتاسيم كه منجر به جذب آب كم ميشود.هرچه رنگ آن سبز تر باشد مرغوب تراست زيرا كه داراي K بيشتري است.

خواص ايليت:

1 : سختي پايين

2: استحكام پخت بالا

3: پايداري در ابعاد

4: افزايش بازده بالميل و پرس

5: انبساط معمولي پس از پرس

6: نقطه ذوب پايين

ب:  بنتونيت(مونت موري لونيت)

بنتونيت خالص را مونت موري لونيت گويند. مينرال اصلي آن مونت موري لونيت است. ساختار آن شبيه ايليت است.

خواص بنتونيت در بدنه:

انبساط معمولي پس از پرس

1:  انبساط ضخامت پس از پرس

2: استحكام خام و خشك بالا ولي پخت پائين

3: انقباض زياد

4:  جذب آب زياد

5: استحكام پس از پرس

استفاده آن در ديوار بيشتر از كف است.

ج:  تالك

سيليكات آبدار منيزيم 3MgO,4SiO2,H2O         

خواص تالك:

1: نرمترين ماده در جدول موهس؛ سختي 1

2: لمس چرب يا صابوني دارد.

3: ساختمان سه لايه اي:

4: انبساط پس از پخت و خشك زياد

5: مقاومت در برابر شوك حرارتي

6:  ثبات ابعاد

7:  بهتر كردن كيفيت سطح بدنه

8: كمك به خشك كردن لعاب

9: لعاب اعمال شده بر روي آن نيز پس از پخت سطح صافي را بوجود مي آورد.

د:  پيروفيليت

رس سه لايه اي . بيشتر در كاشي كف استفاده ميشود.

خواص:

1: پلاستيسيته پائين

2:  جذب آب كم

3:  انبساط معمولي پس از پرس

4:  استحكام خام و خشك پائين

5:  انبساط پس از خشك شدن زياد است.

6:  پس از پخت هم در دماي 1020 درجه انبساط بسيار بالايي از خود نشان مي دهد.

و:  انواع كربناتها و كربناتهاي مضاعف

در دماي پائين تر از 900-800 درجه خارج ميشوند. اگر زمان براي خروج Co2 ندهيم عيوبي مثل بادكردگي و تيرگي لعاب در بدنه ايجاد مي شود. پس از اين مواد نبايست در تك پخت سريع استفاده كرد چون كه سريع خارج نمي شود.

مزاياي آن(Co2):

1: استحكام پخت بالا

2:  جلوگيري از عيب ماه گرفتگي

3:  جلوگيري از انبساط حرارتي

4:  ثبات ابعاد

5:  جذب آب بالا

ه:  ولاستونيت

سيليكات كلسيم است.از آن مي توان به جاي كربنات استفاده كرد.

خواص :

1: استحكام پخت بالا: دليل اصلي آن داشتن كريستالهاي سوزني است.

2:  ضريب انبساط حرارتي كم

3:  استحكام خام و خشك كم ولي پخت بالا

4:  انقباض خشك اصلاً ندارد؛ كه براي كاشي كف خوب است.

5:  در دماي 1020 درجه انقباض پخت آن 0.3% است.

در ايران از اين ماده براي بدنه استفاده مي شود ولي براي لعاب مورد استفاده است زيرا كه در لعاب كاشي هاي ديوار و كف به دليل مات كنندگي نسبت به كربنات كلسيم ديگر جوش نمي زند.

ی:  كلريت

به دليل رنگ تيره پس از پخت بيشتر در بدنه هاي قرمز تك پخت استفاده مي گردد.

نوشته شده توسط در چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۲۳ |
شهرستان ميبد در پنجاه كيلومتري شمال‌باختري شهرستان يزد قرار دارد. اين شهرستان با 1271 كيلومتر مربع وسعت، كوچك‌ترين شهرستان استان و به لحاظ تراكم نسبي جمعيت، بعد از يزد قرار دارد. در حال حاضرجمعيت اين شهرستان بالغ بر 73806 نفر است. شهرستان ميبد شامل يك بخش «مركزي» و دو دهستان «بفروئيه» و شهدا»است. اگرچه بافت سنتي اين شهرستان در طول زمان گزندهاي فراوان ديده است، اما يكي از نمونه‌هاي نادر شهرهاي باستاني ايران به شمار مي‌رود. يك روايت افسانه‌اي حكايت از آن دارد كه ميبد در زمان «كيومرث» بنيان‌گذاري شد و نخستين آدميان از راه آب و دريا به اين سرزمين پا گذاشتند. راه‌هاي باستاني آن را سواران مادي، پارسي، اشكاني و ساساني در نورديدند. «نارين قلعه» ميبد كهن‌ترين سند تاريخي و شهرسازي استان يزد است. سكه‌هاي به جاي مانده از دوران «پوراندخت ساساني» كه در اين شهرستان ضرب مي‌شد، از جمله اسناد تاريخي است كه اهميت سياسي و مدنيت شهرستان ميبد را در دوران ساساني نشان مي‌دهد.

ومیبدامروز:

امروزه ميبد يکی از شهرستانهای مهم استان يزد است که از همه جهات در چند سال اخير پيشرفت های های قابل ملاحظه ای کرده است وامروزه به دومين شهرستان استان بعد ازيزد ازلحاظ تراکم نسبی جمعيت ،صنعت ومراکز آموزش عالی تبديل شده است وتاريخی ترين شهر استان است وسندآن نارين قلعه است که قدمت آن رابه هزاره سوم قبل ازميلاد می دانندواين شهرستان هر روز پيشرفت های بيشتری داردوامروزه به با توليد بيش از يک سوم کاشی کشور به قطب اين محصول تبديل شده است. ميبددرزمينه گردشگری استعدادهای فراوانی داردکه اخيرا يک هتل احداث شده وکلنگ احداث يک هتل پنج ستاره ويک هتل سه ستاره به همت بخش خصوصی که يکی از بخشهای فعال اين شهرستان است وبسياری ازپيشرفت های اين شهرستان مديون اين بخش است نيز زده شده است و اين به خاطرتبديل شدن ميبد به يکی از قطبهای مهم گردشگری استان وکشور است وهمچنين اين شهر درحال راه اندازی يک دانشگاه سراسری ودر مراخل اوليه ساخت يک مجتمع بزرگ پتروشيمی است که با قول مساعد جناب فرماندار ونماينده محترم مردم ميبد درمجلس جناب آقای يحيي زاده مجتمع پتروشيمی قائم تا سال ۱۳۹۱به بهره برداری خواهد رسيد ...

 

شهر میبد از نمونه های بسیارنادر وکمیاب شهرهای باستانی ایران است که باوجود ازبین رفتن بسیاری ازبخشهای تاریخی آن بخصوص از بین رفتن بخش اعظمی از نارین قلعه که کهنترین بنای خشتی کشور ودومین بنای خشتی جهان است و عنصر اصلی شهر درروزگاران گذشته بوده است باز هم دارای بافتهای تاریخی وبه هم پیوسته فراوانی است که باوجود گذشت هزاران سال هنوز هم زندگی درآنها جریان دارد واين یکی از نکات جالب این شهر است که باعث شده به عنوان نخستین شهرثبت شده در آثار ملی قرار گیردمناطقی از این شهر که درفهرست آثار ملی ثبت شده توسط سازمان میراث فرهنگی کشور نگهداری می شود وهرگونه دخل وتصرف درآنها ممنوع بوده وجرم محسوب می شود...


 

نوشته شده توسط در سه شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۲۲ |
مسجد جامع ميبد

مسجد جامع ميبد مجموعه اي از چند مسجد است كه گونه هاي فضايي متنوعي را با طرحهاي چندگانه عرضه مي نمايند . اين مسجد از نوع مساجد ايوان دار مرسوم در منطقه يزد است كه از صحن مركزي ( حياط ) رو باز با طرح تكرار طاقنما در بدنه ها، و فضاهايي چون گنبد خانه و ايوان وسيع و بلند و شبستان هاي كناري به عنوان بخش تابستانه در جهت قبله و شبستان هاي زمستانه ( يا گرمخانه ) در سه جهت ديگر تشكيل شده و ورودي اصلي آن با سر در نسبتاً بلندي از طرف كوچه شرقي ، با گذر از يك فضاي تقسيم ( هشتي ) به صحن باز مي شود.مسجد كوچك حاجي حسنعلي در نبش شمال شرقي مجموعه ، داراي صحن طاقنما دار و شبستاني در جهت شمال مي باشد كه به فضاي مخروبه پشت، متصل است . مسجد حسني ( امام حسن ع ) در شمال غربي مجموعه داراي گنبد خانه اي است، با دو رديف شبستان در جهت غرب و شرق و يك رديف در جهت شمال كه ورودي اين بخش، نيز از همين جبهه است. فضاي بدون ساخت وساز غربي نيز در گذشته محل مسجدي بوده كه اكنون وجود ندارد . به طوركلي ساختمان كهن مجموعه با خشت و گل بنا گرديده وچندان تنوع مصالح ندارد. پوسته داخلي ايوان ، پيشاني سرپايه هاي نماي صحن، در چهار طرف و پوسته بيروني گنبد، با طرحهاي ساده هندسي آجري كارشده است . حداقل آرايه ها در فضاي معماري اصيل مسجد به چشم مي خورد .

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در سه شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۲۲ |

هنر كاشي سازي معرق يا كاشي گل وبته كه نزد اروپائيان بيشتر به موزائيك شهرت دارد ، ازقرن هفتم هجري بتدريج زينت بخش معماري ايران ، به ويژه بناهاي مذهبي گرديد . اهميت كاشي معرق نسبت به انواع ديگر كاشي ، زيبائي فوق العاده ودرجه استحكام آن است وبه همين دليل پس از گذشت ساليان سال بر روي بناها برجاي مي ماند .

براي ساخت كاشي معرق ابتدا كاشي را به قطعات كوچك يا بزرگ بريده وطبق نقشه اي كه قبلا تهيه گرديده پهلوي هم مي چينند وسپس بادوغ آب گچ درزها ومنافذ راپرمي كنند به طوري كه تمامي آن به صورت يك قطعه كاشي يكپارچه درآيد وزماني كه سفت ومحكم شد آن رابرروي بنا نصب مي كنند .

هنرمندان دوره تيموريه كاشيكاري معرق رادرشرق ايران توسعه داده وبسياري ار بناهاي مذهبي اين ناحيه به ويژه درهرات ، سمرقند وبخارا پايتخت هاي تيمور وجانشينان اوباكاشي معرق تزئين گرديده است . به موازات رونق اين نوع كاشي درخراسان بزرگ استفاده ازآن درشهرهاي ديگر ايران نيزرواج يافت .

مسجد مولانا به تاريخ 848 ه.ق مدرسه غياثيه خرگرد ، به تاريخ 848 ه.ق مسجد گوهرشاد ، 821ه.ق ، مدرسه دودر 843ه.ق دراستان خراسان ، مقبره شيخ صفي الدين اردبيلي ومسجد كبود 870ه.ق دراستان آذربايجان ومدرسه امامي 725ه.ق درامام شهر 857ه.ق وهارون ولايت به تاريخ 918 ه.ق ومسجد امام خميني ( مسجد شاه سابق ) مدرسه چهارباغ متعلق به عهد صفويه دراصفهان ومدرسه خان 1024ه.ق درشيراز ومسجد جامع يزد 861ه.ق وبالاخره مسجد ورامين دراستان مركزي 722ه.ق ازجمله بناهاي مذهبي هستند كه شاهكار كاشيكاري هاي معرق رادربر مي گيرد . دركاشيكاري معرق رنگهاي متنوع بكار برده شده كه دراين بين رنگهاي سفيد وآبي تيره ، فيروزه اي سبز و پرتقالي بيشتر به چشم مي خورد .

تااوايل قرن 17 اين سبك كاشي كاري درايران رواج داشته است .

طرحهائي كه دراين زمان بيشتر مشاهده گرديده اند عبارتند از: گل وبرگ به هم پيچيده ويك قطعه ، گل آبي ( رزآبي ) ولاله آبي از چين وگلدان وگاهي نيز پرندگان .

رنگهاي اين آثاركاملا بارنگهاي كاشي هائي كه درقرن 13 ساخته شده ودرتركيه مشاهده گرديده متفاوت است . اين رنگها : آبي ، فيروزه اي متمايل به زرد ، قهوه اي ، سبز ، سفيد ، ارغواني ويك رنگ قرمزمات نپخته كه بر روي سطوح بدنه هاي خاك رسي ويا برروي يك لعاب زرد رنگ نقاشي شده مي باشد .

اينگونه موزائيك ها نيز كاملا باموزائيك هاي تركيه تفاوت دارند . اهميت فوق العاده اين كاشي ها وزيبائي مخصوص آنها فقط اثرهنر لعاب كاري با ضخامت زياد آن مي باشد كه رنگ لعاب كاملا مشخص بوده ودرخشندگي مخصوص خود راظاهر مي سازد . خواص مخصوص خاك رس ودرجه حرارت پخت كم بيسكويت هاي ( خشت هاي كوچك) مواد ايراني وضخيم شدن لعاب درحين انجماد مي تواند دليل زيبائي موزائيك هاي فوق باشند . وجود لعاب شفاف كه برروي آنها داده شده ميتواند موجب پيدايش درخشندگي بيشتر رنگها بوده باشد .

درمرز سده هاي 13-14 ساختمان هاي مهمي درتبريز وحومه آن بنا گرديدند ازآنجمله مقبره غازان خان ايلخاني مغول كه داراي گنبدي بسيار بلند بوده ويا سنگ مرمر تزئين شده است ، مسجد وزير، تاج الدين عليشاه گيلاني مي باشد .

برخي ازساختمان هاي مهم كه درآغاز سده ي 14 ساخته شده اند به شرح زيرمي باشد : مسجد ويا مقبره هشت ضلعي وگنبددار الجايتو خان درسلطانيه ، مسجدي درورامين باسردرنوك تيزوگنبد كه با كاشي هاي لعابي رنگارنگي پوشيده شده وكنده كاري هاي عالي محراب الجايتو خان درمسجد جامع قديمي اصفهان كه بسيار جالب وزيبا است .

ازاواخر دوره تيموريه وآغاز دوره صفويه استفاده ازنوع ديگري ازكاشي معروف به كاشي خشتي ياهفت رنگ درتزيين بناهاي گوناگون متداول شد .

همانطور كه قبلا نيزياد گرديد ، دراواخر دوره هاي تيموري وصفويه بتدريج تزئينات كاشي هفت رنگ جايگزين كاشيكاري معرق گرديد . تحويل ورواج كاشي هفت رنگ راتاحدودي ميتوان ناشي ازدلايل اقتصادي وسياسي دانست . باتوجه به اهميت معماري واحداث روزافزون بناهاي مذهبي وغيرمذهبي دردوره صفويه معماران برآن شدند كه درتزئين بناهاي گوناگون از شيوه تزئيني كاشي هفت رنگ بهره گيرند . بااستفاده از اين شيوه هنرمندان قادر بودند .

نوشته شده توسط در سه شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۲۲ |

گزارشي از فرازو نشيب هاي صنعت كاشي سراميك در ايران

توليد كاشي و سراميك 248 برابر شده استاز زمان احداث اولين واحد توليد كاشي در ايران حدود 45 سال مي گذرد. روند اين صنعت طي 45 سال گذشته به گونه اي بوده است كه از توليد 500هزار مترمربع در سال 1339 به 124ميليون مترمربع در سال 84 رسيده است (248 برابر). با بررسي طرح هاي در حال اجرا اعم از واحدهاي جديد و طرح هاي توسعه واحدهاي در حال كار پيش بيني مي شود كه روند افزايش ظرفيت در چند سال آينده ادامه داشته باشد و ظرفيت اسمي واحدها در سال 1385 به 270ميليون مترمربع و در سال 1386 به بيش از 330ميليون مترمربع برسد. اين در حالي است كه ظرفيت هاي نصب شده در سال هاي فوق بالاتر از ميزان توليد بوده است. به طور كلي توليد و رشد صنعت سراميك ايران را مي توان به چهار دوره كاملا مجزا تقسيم بندي كرد.

 1 - دوره اول از سال 1338 تا سال 1357 سياست گذاري هاي صنعتي قبل از انقلاب در قالب برنامه هاي 5 ساله توسعه و به موازات آن ايجاد زيرساخت هاي لازم در ابتداي دهه 30 به گونه اي شكل گرفت كه سرمايه هاي حاصل از بخش تجاري كشور به مسير ايجاد واحدهاي كوچك و بزرگ صنعتي و توليد هدايت شود. در بخش صنعت كاشي و سراميك ايران نيز مشاهده مي شود كه موسسان و سرمايه گذاراني كه براي اولين بار اقدام به احداث كارخانه كاشي نموده اند داراي پايگاه بازاري بوده و طبيعتا سرمايه حاصله نيز منشا تجاري داشته است. سرمايه گذاري و احداث واحدهاي اوليه كاشي و سراميك براساس شرايط و امكانات ذيل صورت گرفت.

 I - مزيت نسبي مستتر در بسياري از پارامترهاي توليد مانند مواد اوليه، انرژي، نيروي كار و غيره.

 II - تحولات اجتماعي و تغييرات الگوي توليد و مصرف در صنعت ساختمان و گرايش به استفاده از مصالح برتر در سال هاي پاياني دهه 40 و شروع دهه 50 الگوي مصرف در صنعت ساختمان خصوصا در اقلامي مانند كاشي و سراميك نيز تغيير يافته و گرايش به مصرف كالاي لوكس خارجي پيدا كرد. به همين دليل علاوه بر توليد داخلي سالانه يك تا 1/5 ميليون مترمربع كاشي از كشورهاي ايتاليا و اسپانيا وارد كشور مي شود اما شرايط توليد داخلي و بازار رقابتي به گونه اي تنظيم شده بود كه اين ميزان واردات نه تنها هيچ گونه اثر سوء بر توليد داخلي نداشت، بلكه به لحاظ كيفيت و تنوع طرح هاي كاشي وارداتي، زمينه براي ارتقاي سطح كيفي محصولات داخلي نيز فراهم مي شد.

 2


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۱۹ |

صدور موافقت‌اصولي‌هاي بي‌رويه و احداث كارخانه‌هاي جديد بدون بررسي تحليلي

خوشبختانه سنديكاي كاشي و سراميك ايران، اطلاعات نسبتاً خوبي از وضعيت توليد و مصرف كاشي و سراميك در كشور دارد؛ ولي متأسفانه كساني با صرف هزينه‌هاي سنگين (حتي با سرمايه‌هاي دولتي) و بدون كسب اطلاعات كافي در خصوص وضعيت اين صنعت، به احداث كارخانه‌هاي جديد با تيراژ بالا مبادرت ورزيده­اند. به بيان ساده‌تر اطلاعات لازم از ميزان توليد كاشي و سراميك وجود دارد، ولي سرمايه‌داران بدون توجه به اطلاعات موجود، به احداث كارخانجات جديد به صورت بي‌رويه اقدام نموده‌اند.

بي­توجهي به بخش معدن و پراكنده­كاري صاحبان معادنادامه مطلب
نوشته شده توسط در شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۱۹ |
آلبوم تصاویر کاشی


۱ 
عکس کاشی1

عکس کاشی2

عکس کاشی3

عکس کاشی4

عکس کاشی5

عکس کاشی6

عکس کاشی7

عکس کاشی8

عکس کاشی9

عکس کاشی10

عکس کاشی11

عکس کاشی12

عکس کاشی13

عکس کاشی14

عکس کاشی15

عکس کاشی16

عکس کاشی17

عکس کاشی18

عکس کاشی19

عکس کاشی20

عکس کاشی21

عکس کاشی22

عکس کاشی23

عکس کاشی24

عکس کاشی25

عکس کاشی26

عکس کاشی27

عکس کاشی28

عکس کاشی29

عکس کاشی30

عکس کاشی31

عکس کاشی32

عکس کاشی33

عکس کاشی34

عکس کاشی35

عکس کاشی36

عکس کاشی37

عکس کاشی38

عکس کاشی39

عکس کاشی40

عکس کاشی41

عکس کاشی42

عکس کاشی43

عکس کاشی44

عکس کاشی45

عکس کاشی46

عکس کاشی47

عکس کاشی48

عکس کاشی49

عکس کاشی50

معرق کاری 1

معرق کاری 2

معرق کاری 3

معرق کاری 4

معرق کاری 5

معرق کاری 6

معرق کاری 7

معرق کاری 9

معرق کاری 10

معرق کاری 11

معرق کاری 12

معرق کاری 13

معرق کاری 14

معرق کاری 15

معرق کاری 16

نوشته شده توسط در شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۱۹ |

1-       مقدمه:

صنعت کاشی و سرامیک، صنعت نوپایی است که امروزه نوآوری های زیادی در زمینه های مختلف تولید آن و اتوماسیون در آن صورت گرفته است. تقریباً می توان گفت که در تمامی مراحل تولید آن نوآوری های تکنیکی زیادی انجام شده است، مگر در قسمت نهایی تولید آن که هنوز به صورت دستی است و بازدید چشمی سطح برای جداکردن کاشی ها، درجه بندی آنها و مرجوع کردن طرح های معیوب ضروری است. این مقاله به بررسی مشکلاتی که عیوب به وجود می آورند و اشکالات طرح در بازرسی اتوماتیک پرداخته و روش هایی را که برای مشخص ساختن عیوب در کاشی های ساده و طرح دار بررسی می نماید.

در این تحقیق به بررسی مشکلات بازرسی چشمی، آنالیز و مشخصاتی می پردازد که توجیه اقتصادی داشته و به راحتی قابل استفاده باشد:

-          اتوماسیون روش کهنه رایج و روش بازرسی دستی مبتنی بر ادراکات ذهنی

-          کاهش نیاز به حضور انسان در محیط های آلوده و ناسالم

-          بازرسی بهتر و در عین حال باهزینه کمتر

-          همگنی و یکسانی بیشتر در درجه بندی های مختلف محصولات

-           افزایش عملکرد محصولات و رفع تنگناهای شرایط تولید

افزایش های اخیر ایجاد شده در تولید کاشی و سرامیک این حقیقت را مشخص می سازد که  چاره ای جز انجام اتوماسیون در کنترل نهایی محصولات وجود ندارد. Finney [1] تحقیقاتی را بر روی بازرسی ظروف سرامیکی رومیزی انجام داده است. ایشان به بررسی یک نوع از عیوب تنها به وسیله آنالیز شدت تصاویر هیستوگرام (Histogram) پرداخت. هیستوگرام نموداري ميله اي است كه بر اساس فراواني داده ها در دسته هايي رسم مي شود و به كمك آن مي توان داده ها را تشريح كرد و نمايش‌ طرز انتشار، فواصل‌ و ارتفاع‌ سلول‌ ها از هم‌ را بررسی نمود. در این مقاله عیوب مختلف، روش ها و تکنیک های بررسی آنها بررسی می گردد. محدوده روش ها شامل  Pin-hole  های کوچک و ترک برای کاشی های صاف، برپایه قرار دادن فیلترهای خطی جداگانه و برای کاشی های طرح دار، براساس توزیع Wigner و حضور تناوبی فاصله طرح ها و طبق الگوریتم عیوب رنگی طرح چه به صورت شدت رنگ غیرمعمول و خصوصیات ساختاری کاشی های طرح دار است.

هنگامی که از بازرسی کاشی صحبت می کنیم منظور زمانی است که برای مقایسه دو کاشی برحسب ثانیه صرف می شود و هدف این بازرسی درجه بندی کاشی ها براساس دو پارامتر است که اولی تعیین نام عیب موجود در کاشی و دومی درجه بندی رنگی کاشی است.

عنوان کاشی درجه یک به کاشی هایی اطلاق می گردد که یا کاملاً بدون عیب بوده و یا تعداد کمی عیب و در حد قابل قبول دارند.

عنوان کاشی درجه دو به کاشی هایی اطلاق می شود که تعدا کمی عیب دارند اما هنوز تعداد عیب ها قابل قبول است.

ضایعات هنگامی به وجود می آید که تعداد عیوب بیش از حد گردد.

تعدادی از عیوب رایج که موجب آسیب رسیدن به زیبایی کاشی می شوند و بر روی انواع کاشی های ساده و طرح دار مشاهده می شوند را می توان ترک، برآمدگی، تورفتگی، ته سوزنی(پینهول)، آلودگی، عیب چکه ای، حالت موجی و عیوب طرح و رنگ عنوان نمود. در جدول یک به صورت تفصیلی در این مورد توضیح داده شده است.

بعد از مشخص شدن عیب، فرآیند بازرسی براساس درجه بندی سایه رنگی (Colour shade) ادامه یافته تا میزان شدت رنگ در نمونه های محصول نهایی یکسان باشد .                          در صورتی که به توضیحات بیشتری در مورد درجه بندی رنگی اتوماتیک سرامیک ها نیاز دارید می توانید به مقاله شماره دو مراجع که توسط Boukouvalas تهیه شده است مراجعه نمایید.

 

3- الگوریتم تشخیص عیوب

در این بخش به بررسی چند روش کار برای بررسی انواع ویژگی ها در تصاویر کاشی می  پردازیم. سپس در بخش پنجم این مشخصات را به عیوب کاشی مرتبط ساخته و به جزییات بیشتر ازقبیل ارتباط نتایج آزمایشی هر کدام از روش های کار با عیوب می پردازیم.

 

3-1 تشخیص خطی با استفاده از فیلترهای خطی بهینه

انواع خطوط مشخص کننده عیب از قبیل ترک های بزرگ، در مقایسه با فیلترهای ramp-Edge و یا step- Edge ساختار خطی پهنی دارند. این روش که از آن در اینجا استفاده می شود، توسط Petrou [3] ایجاد شده است. این روش شامل پیچش یک بعدی به ترتیب در جهات افقی و عمودی است. مواضع امکان وجود خطوط و فرض وجود آن ارزیابی می شود و شکل سیگنال های خروجی اطراف مواضع با شکلی که انتظار داریم مقایسه می شود تا ببینیم خط مورد نظر فرض ما را تایید و یا رد می نماید. فیلترهای پیچشی می توانند برای تشخیص خصوصیات حتی به اندازه پهنای تاچند پیکسل بهینه و استفاده شوند.

 

 

3-2 تشخیص نقطه ای با استفاده از فیلترهای نقطه ای بهینه

در کاشی های ساده با رنگ روشن، عیوب نقطه ای کوچک با زمینه ایجاد کنتراست زیادی می کند. باتوجه به منابع متفاوت ایجاد تفاوت، (به عنوان مثال تفاوت روشنی)، یک بازرسی ساده کافی نمی باشد و بنابراین روش فیلتر خطی اشاره شده در بخش 3-1 گسترش یافت و بررسی عیوب نقطه ای کسترش یافت. تنها تفاوت این است که تصویر کاشی توسط تنها یک فیلتر تهیه می شود که برای استفاده نقطه ای تهیه شده است.

 

 

3-3 توزیع ویگنر

اگر بخواهیم طرح های معمولی ای را که در کاشی ها مورد مصرف قرار می گیرند، مورد بررسی قرار دهیم، باید از فرکانس فاصله ای استفاده کنیم. آنالیز فرکانس فاصله ای بدین صورت است که ما در آن تصاویر را به اجزاء منحصر به فرد تبدیل نموده و سپس به بررسی هر جزء می پردازیم. بنابراین عیوب ]با مقایسه[ به راحتی قابل تشخیص و جداسازی است. اگرچه در شکل هایی که طرح رندم و اتفاقی دارند نمی توان انتظار داشت ] که در مقام مقایسه بین دو طرح[ در یک نقطه به یک طرح واحد دست یافت و بنابراین به راحتی نمی توان مشخصات آن را ارزیابی نمود. بنابراین جداسازی عیوبی همانند ترک بسیار سخت است.

بنابراین ما از فرکانس فاصله ای متصل در توزیع ویگنر استفاده می کنیم. [4] این سیستم به ما کمک می کند تا بتوانیم در مناطق متصل، جداسازی طرح را ]در قسمت های مختلف[ بهبود ببخشیم.  مطابق این روش، در هر موقعیت براساس پیکسل (x,y)، سری فوریه ترکیبات غیرخطی مقادیر پیکسل در یک طرح به ابعاد N*N را محاسبه نماییم:

W(x,y,p,q)=  )

در این روش p و q براست با 0 ، 1  تاN    و  و  پارامترهای تغییرمکان فاصله و  تصویر کاشی است. در حقیقت توزیع ویگنر که در بالا شرح داده شد برای بررسی متناسب و براساس موقعیت پیکسل های تصویر کاشی برمبنای سری فوریه است. تمام اجزای مکانی طیفی ویگنر، براساس تشابه آن ها و براساس W(x,y, 0,0) نرمالیزه می شوند و تنها مشخصه های خاص از طیف های رنگی قابل دستیابی است. نتایج تجربی نشان می دهد که تصاویر ترک تنها تحت تاثیر شکل های عمومی طیف قرار دارند تا مقادیر واقعی.

در مرحله بررسی آفلاین، شبیه سازی طیف ویگنر در هر موقعیت پیکسلی تصاویر محاسبه شد. ماتریکس کواریانس  می تواند منحصر به فرد باشد. می بایست برای هر پیکسل، تصویر خاضی ارائه شود تا بتوان توزیع آماری هر تصویر در کل شکلی که در آن عیب وجود ندارد، محاسبه گردد. در مرحله آزمایشی، فاصله Mahalanobis در بردار تصویری هر پیکسل، از این توزیع اندازه گیری می شود. مقادیر این فاصله برای ایجاد تصویر نقشه باقیمانده مورد استفاده قرار می گیرد. این تصاویر به وسیله فیلترهای خطی بهینه که در قسمت 3-1 شرح داده شد، برای شناسایی ترک ها مورد استفاه قرار می گیرند.

 

در این روش p و q براست با 0 ، 1  تاN    و  و  پارامترهای تغییرمکان فاصله و  تصویر کاشی است. در حقیقت توزیع ویگنر که در بالا شرح داده شد برای بررسی متناسب و براساس موقعیت پیکسل های تصویر کاشی برمبنای سری فوریه است. تمام اجزای مکانی طیفی ویگنر، براساس تشابه آن ها و براساس W(x,y, 0,0) نرمالیزه می شوند و تنها مشخصه های خاص از طیف های رنگی قابل دستیابی است. نتایج تجربی نشان می دهد که تصاویر ترک تنها تحت تاثیر شکل های عمومی طیف قرار دارند تا مقادیر واقعی.

در مرحله بررسی آفلاین، شبیه سازی طیف ویگنر در هر موقعیت پیکسلی تصاویر محاسبه شد. ماتریکس کواریانس  می تواند منحصر به فرد باشد. می بایست برای هر پیکسل، تصویر خاضی ارائه شود تا بتوان توزیع آماری هر تصویر در کل شکلی که در آن عیب وجود ندارد، محاسبه گردد. در مرحله آزمایشی، فاصله Mahalanobis در بردار تصویری هر پیکسل، از این توزیع اندازه گیری می شود. مقادیر این فاصله برای ایجاد تصویر نقشه باقیمانده مورد استفاده قرار می گیرد. این تصاویر به وسیله فیلترهای خطی بهینه که در قسمت 3-1 شرح داده شد، برای شناسایی ترک ها مورد استفاه قرار می گیرند.

 

3-4 تعیین عیب ساختاری Chromato

این روش برای بازرسی رنگ، طرح  و عیوب شکل گرفته در کاشی های با طرح های رندم و اتفاقی مانند کاشی های گرانیتی ایجاد شد. این روش برپایه اطلاعات رنگ و طرح بوده و مشکلات مراحل درجه بندی و آزمایش را برطرف می سازد. در مراحل آزمایشی هنگامی که از کاشی های بی عیب استفاده نمایید، دسته بندی های متنوعی از رنگ های موجود در کاشی می تواند وجود داشته باشد که با کمک ISODATA که تحت سیستم RGB طبقه بندی می شود. سعی برآن است که تعداد این دسته ها، زیاد انتخاب شود تا بتوان سیستم های رنگی را تشخیص داد و خطاهای رنگی به حداقل ممکن برسد. سپس این دسته ها در سیستم رنگی یکنواخت CIE_Luv قرار داده می شود تا از لحاظ ادراکی قابل درک باشد. برای بررسی اتصال دسته های کوچک رنگی و تشکیل دسته های بزرگ تر از هندسه اقلیدسی بهره گرفته می شود. این موضوع با این حقیقت که فاصله اقلیدسی، در فضای رنگی یکسان CIE_Luv بازتاب قابل ادراک و تفکیک دقیق تری دارد، هم خوان دارد. بنابراین تصاویر در گروه های رنگی ای طبقه بندی می شوند که از نظر ادراک یکسان باشند.

 

نوشته شده توسط در جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۱۸ |

منشاء لعاب ها
لعاب  (Glaze)یک لایه شیشه ای نازکی است که بعد از پخت لعاب در یک درجه حرارت معینی حاصل بشود . البته آنقدر ذوب نمی شود که روی کار حرکت کند . تصور می شود که شیشه قبل از لعاب توسط مصریان بین 3000 تا 12000 سال قبل از میلاد کشف شده باشد که این کشف احتمالاً اتفاقی و از ترکیب شن و نمک در یک آتش بزرگ پدید آمده است . مصریان به این ترکیب شن و ماسه ، خاک رس هم اضافه کردند و دیدند که این مخلوط روی یک سطح عمودی که روی آتش قرار دارد می ایستد به این ترتیب لعاب کشف شد . لعاب شیشه در ترکیب شیمیایی با شیشه فرق دارد . اگر چه لعاب خود یک نوع شیشه است ولی شیشه به تنهایی و در یک حالت گداخته شکل می گیرد در حالی که لعاب با خاک رس یا فلز شکل می گیرد .
امروزه شیشه از سیلیس ساخته می شود و شکل اکسیده شدن شیشه یا اکسیدها باعث می شوند که سیلیس سخت در حرارت پایین تر گداخته شود . موادی که در شیشه استفاده می شود سرب و کربنات سدیم می باشند . لعاب حداقل یک جزء ترکیبی بیشتر از شیشه دارد تا بتواند شیشه ذوب شده را روی یکسطح عمودی نگهدارد و آن هم اکسید آلومینیوم می باشد که حالت چسبندگی آن را تشکیل می دهد . منبع اصلی لعاب خاک رس است .
مصریان از لعابهای قلیایی بخاطر سدیم (نمک) آن استفاده می کردند . چون این ماده بیشتر در دسترس بود . چینی ها تا سال 200 قبل از میلاد لعابهایی با حرارت بالا را توسعه دادن که این کار با استفاده از چوب برای آتش کردن کوره ها انجام می گرفت . آنها دریافتند که حرارت ناشی از ذغال چوب که به ظروف می خورد باعث جلا دادن آنها می شود . بعلاوه چینی ها به ذغال چوب ترکیبی از اکسید سرب و نوعی سنگ سیلیکاتی اضافه می کردند . در سال 500 قبل از میلاد چینی ها از رنگهای مختلف سربی استفاده می کردند که ترکیباتی از اکسید یک فلزی ، مخصوصاً از مس بود که نوعی لعاب فیروزه ای تولید می کرد ولی در لعاب سربی سبز چمنی با سبز مغز پسته ای ایجاد می شود . اصولاً رنگ ها اثر زیادی از طریق ترکیب لعابها ایجاد می کند .
لعاب می تواند مات یا بلوری باشد . شفاف یا کدر باشد . زبر یا نرم باشد و بالاخره رنگی یا ساده باشد . لعاب همچنین وسیله جانبی است برای تزیینات و غیر قابل نفوذ ، با دوام ، قابل شستشو و مقاوم در برابر مواد اسیدی و باکتری دار بطور کلی سطح بدنه کار را ضخیم نمی کند یا اگر تخلخلی روی بدنه باشد آن را می پوشاند .
لعابها می توانند از نظر فرمول هم ریشه باشند در آزمایشات مواد خام یا منابع دیگر نیز از یک فرمول ریشه ای محسوب می شوند . ترکیبات رنگی در لعاب دقیقاً همان هایی نیستند که در نقاشی بکار می روند و نمی توانند عیناً مثل رنگهای نقاشی بکار می روند و پخت آنها باید در حرارتهاب مختلف مدنظر قرار گیرد . مثلاً رنگدانه های سرامیک بعضی وقتها مثل رنگدانه های نقاشی می باشند و حتی بعضی رنگهای نقاشی می توانند در رنگهای لعابی و با حرارت پخت پایین بکار روند شما می توانید ترکیبات رنگی اکسید فلز شیشه را با لعابها امتحان کنید و همینطور با رنگین سازهای تجاری و یا با رنگهای نقاشی .
در بعضی از اقوام و فرهنگها از لعاب برای جلا دادن استفاده نمی کنند سرخپوستان آمریکای شمالی و جنوبی خود ظروف سفالی را با صیقل دادن شفاف و براق می کنند . یا روی ظرف گلی دوغابی از جنس خود ظرف سفال می ریزند تا سطح آن شفاف شود . بعضی از قبایل آمریکای جنوبی و مرکزی و همچنین آفریقاییها و سرخپوستان دریافتند که اجزاء و عناصر ماده ای مثل « شیر» روی کار سفالی تمام خلل و فرج بدنه را کاملاً می پوشاند یا مثلاً دیگران دریافتند که رزین ( صمغ) درخت اگر داخل کوزه های داغ مالیده شود آن را شفاف می کند . این نوع روکش ها ممکن است دوام زیادی داشته باشند اما دائمی نیستند بخاطر اینکه از لعاب ساخته نشده اند .

انواع لعاب
1- خمیر مصری  Egyption
اولنی لعابها تقریباً حدود 7000 سال پیش به وسیله مصریان رواج پیدا کرد . این افرد مقداری نمکهای سدیم و قدری اکسید مس را به خاک می افزودند . وقتی گل خشک می شود نمکها به سطح ظرف می آیند . در هنگام حرارت دادن این نمکها آب شده و به صورت لعابی در می آیند در طول زمان صنعتگران مخلوطی از خاکستر سودا  Soda ash- خاک – ماسه و اکسید مس را در ترکیب خود به کار بردند . این ترکیب را سپس با قلم روی ظروف خود زدند و آن را در دمای پایین حرارت دادند .
لعاب قلیایی درجه حرارت پایین   Low fire alkaline glaze
لعاب قلیایی به وسیله فلاکس هایی مانند اکسید سدیم یا اکسید پتاسیم ذوب می شوند . این مواد که از فلاکس های قوی هستند در صورت استفاده بیش از حد باعث شره کردن لعاب می شوند . لعابهای اولیه قلیایی مدیترانه ای بیشتر پوسته شده و یا ترک می خوردند . اکثر آنها در اسیدهای غذایی حل می شوند .
به هر حال لعاب قلیایی به دلیل اینکه رنگ زرد روشن و آبی زیبا ایجاد می کند و به آسانی در درجه حرارت پایین ذوب می شود استفاده فراوان دارد . امروز به خاطر اینکه از حل شدن لعاب در آبهای اسیدوار جلوگیری به عمل می آورند این گونه لعابها را قبل از مصرف یک بار پخته و آسیاب می کنند و اصطلاحاً به آن فریت  FRITمی گویند .
2- لعاب سربی  Lead glaze
سولفیت سرب یا سنگ گالن اولین ماده ای بود که گفته می شود به عنوان لعاب در دوره بابلی ها مورد استفاده قرار می گرفت . این ماده را به صورت پودر روی ظرف خام می پاشیدند که پس از حرارت دادن به حالت پوششی شیشه ای در می آمد . در یک لعاب ساده تقریباً 50 درصد از ترکیبات سرب به کار می رود . همچنین برای شفافیت بیشتر کنترل ذوب و افزایش کیفیت رنگی از سایر فلاکس ها نیز استفاده می شود . لعابهای درجه پایین به سادگی خراش برداشته و ظاهری کدر پیدا می کنند . حرارت دادن بالای مخروط حرارتی در لعابهای سربی شفافیت و جذابیت خاصی ایجاد می کند . ترکیبات سرب سمی است ولی می شود به آسانی فریت شده و غیر سمی می شوند . به طور کلی استفاده از اکسید سرب خام ممنوع شده است .
3- لعاب آون چربن  Aventurine glaze
معمولاً از ماده ای با ذوب درجه پایین که دارای سرب زیاد است برای این لعاب استفاده می کنند و با اضافه کردن مقدار 7 تا 12 درصد اکسید آهن ( که در هنگام حرارت دادن در ترکیب ذوب می شود) حاصل می گردد وقتی که ظرف سرد شد این آهن کریستالیزه شده و به رنگهای قرمز یا طلایی بر سطح ظرف ظاهر می شود از سایر فلاکس های درجه پایین می توان برای خلق برخی از جلوه های هنری استفاده کرد .
4- لعابهای کریستالین  Crystalline glaze
لعابها معمولاً در هنگام سرد شدن ماده ای غیر کریستالین هستند . مقداری اکسید آلومین لعاب را غلیظ کرده و از کریستالیزه شدن آن جلوگیری می کند . لعاب با مقدار کم و یا بدون اکسید آلومینیوم سریعاً سرازیر می شود . اما موجب رشد کریستالها می شود . لعابی هم که دارای مقدار فراوانی اکسید زنگ باشد کریستال به وجود می آورد . روتیل یا تیتانیوم نیز کمک می کند . لعابهای حاوی فلاکس های قلیایی با ترکیبات لیتیوم به نسبت لعابهایی که فاقد ترکیبات هستند مرغوب ترند . مخلوط کردن لعاب با سیلیکات سدیم مایع به جای آب رشد اینگونه کریستالها را افزایش می دهد . برای ایجاد بهترین نوع رشد کریستالی کوره تا دمای معمولی حرارت داده می شود سپس تا 38 درجه به سرعت خنک می شود در این درجه حرارت تا چند ساعت دمای کوره ثابت نگهداشته می شود عمل رشد کریستالها در لعاب کاری فنی بسیار ظریف است . بنابراین احتیاج به تجربیات فراوان در ساختن پایه لعاب و اکسیدهای رنگی دارد تا نتیجه رضایت بخش حاصل شود .
5- لعاب خاکستری  Ash glaze
ساختن اولین لعاب خاکستری شاید کاملاً اتفاقی بوده است . مثلاً امکان دارد ظروفی که در نزدیکی آتش خانه کوره های چوب سوز بوده اند تحت تاثیر این پدیده واقع شده و خاکستر مواد طبیعی که ممکن است از سوختن انواع چوب ، پوسته گندم یا برنج حاصل شده باشد بر روی ظروف نشسته و به قشری شیشه ای مبدل گشته اند .
خاکستر حاوی 30 الی 70 درصد سیلیس 10 الی 15 درصد آلومین و سایر مواد مانند ترکیبات پتاسیم ، کلسیم و منیزیم است . بیشتر خاکسترها بصورت یک ماده شبیه به آب در درجه مخروطی 10 ذوب می شوند . برای بهبود کیفی لعابهای خاکستری این ماده معمولاً با مقدار اندکی کائولین ، کربنات کلسیم و یا فلداسپار مخلوط می شوند . قبل از آنکه خاکستر به عنوان لعاب مورد استفاده قرار گیرد لازم است که آن را یکبار الک کرده تا مواد نسوخته از ان جدا شود . در این هنگام باید از دستکش لاستیکی و ماسک استفاده کرد زیرا خاکستر دارای مواد خورنده قلیایی است . برای خارج کردن نمکهای محلول از ان باید خاکستر را با آب مخلوط و آن را از الک 60 مش عبور داد سپس می گذاریم تا ماده ته نشین شود . آب اضافی را که شامل نمک های محلول است خالی می کنیم . شستن مجدد نیز ممکن است مطلوب باشد خاکستر را قبل از استفاده کاملاً خشک می کنیم .
6- لعاب دوغابی  Slip glaze
بسیاری از خاک های معمولی رسی اگر تا درجه 1236 سانتیگراد مخروطی 8 حرارت داده شوند . به یک لعاب صف شفاف و قهوه ای بدل می شوند . در بسیاری از ظروف قدیمی ساخت چین و آمریکا از دوغاب خاک های رسی اطراف محل استفاده می شده است . برای آزمایش این موضوع مقدار کمی از خاک مزبور را در یک ظرف پخته شده قرار داده و آن را تا دمای دلخواه حرارت می دهیم . اگر خاک کاملاً ذوب شد برای لعاب ماده خوبی محسوب می شود . همچنین مقدار اندکی از فریت ها یا فلدسپارها موجب تسهیل در ذوب می شوند .
بهتر است از لعابهای دوغابی زمانی که ظرف پخته نشده و حالت چرمینگی دارد استفاده کرد . این موضوع باعث می شود که لعاب و ظرف همزمان انقباض پیدا کنند . چنانچه روی ظرف پخته شده ( در حالت بیسکوییت) به کار برده شود لعاب ترک خورده و پوسته پوسته می شود .
7- لعاب فریت  Frit glaze
فریت عبارت است از عمل ذوب کردن لعاب قبل از آنکه لعاب کاری شود . فریت کردن باعث می شود که مواد حاصل در لعاب به مواد غیر محلول تبدیل شوند . مواد خام معمولاً سرب یا قلیایی ها در کوره های مخصوص با سیلیس ذوب می شوند و به صورت قطعه ای شیشه ای در می آیند که فریت خوانده می شوند . هنگامی که ماده در کوره کاملاً ذوب شد از سوراخش که در پایین کوره تعبیه شده مستقیماً به درون آب ریخته می شوند . ذرت شیشه مانند بعد از خشک شدن آسیاب شده و به نرمی مورد نظر در می آیند . ساختن فریت در کارگاه دشوار است و معمولاً فریت آماده از کارخانجات خریداری می شود .
8- لعاب مات  Matt glaze
به لعاب تیره ای که روی ظرف به طور نازک کشیده شده یا کاملاً حرارت ندیده باشد لعاب مات نمی گویند بلکه لعاب مات کاملاً شیشه ای و پخته شده است اما شفاف نیست ، اضافه کردن ترکیبات باریم بیشتر از 2% مولکول لعاب را مات می کند . باریم در لعابهایی که  B2O 3دارد حالتی شیشه ای ایجاد می کند . افزایش اکسید آلومینیوم نیز بر میزان دیر گذاری لعاب می افزاید در نتیجه سطحی مات می آفریند . استفاده از لعابهای مات برای ظروف غذا خوری به دلیل ایجاد کریستالهای ریز مفید نیست و معمولاً در این گونه موارد از لعابهای شفاف استفاده می کنند .
9- لعاب بریستول  Bristol glaze
لعاب های بریستول برای اولین بار در قرن نوزدهم در انگلستان رواج پیدا کرد و جانشینی برای لعابهای سربی به شمار می رفت . استفاده از اکسید روی بعنوان فلاکس در لعابهای بریستول مرسوم بود . این لعاب از مخروط حرارتی شماره 2 تا مخروط 14 پخته می شوند . معمولی ترین دوران پختن این نوع لعاب ها بین مخروط 5 الی مخروط 9 است . برعکس آنچه که شایع است استفاده از این نوع لعاب دشوار نیست و به آسانی می توان آن را در حالتهای مختلف شیشه ای – مات – شفاف – رنگی یا اوپک مصرف کرد . ترکیبات عمومی اکسید روی ، قلیایی ها ، قلیایی های زمینی کائولین و سیلیس دارای ویسکوزیته زیادی بوده و بدون شره کردن می توان از آن استفاده کرد . این لعاب در مقابل عوامل آب و هوایی ، سایش و خورندگی اسیدها مقاوم است به همین دلیل به مقدار فراوان در صنایع لوازم بهداشتی مانند دستشویی ، وان ، حمام و غیره کاربرد دارد . معمولاً از این لعاب برای اشیای یکبار پخت هم استفاده می شود . به وسیله جایگزینی اکسید روی کلسینه شده و کائولین کلسینه شده این نوع لعاب را می توان بر اشیایی که یکبار در کوره پخته شده اند با قلم و یا پیسوله به کاربرد در این مورد کمتر اشکالات حرارتی پدید می آید .
10- لعاب نمک – راکو و لعاب احیا
 Salt glaze – Raku – Reduction glaze
کلیه لعاب های مورد پخت احتیاج به شرایط مخصوص در کوره دارد .

نمونه های چشمی : 34 مواد ، به تنهایی و مخلوط 50 * 50
در اینجا برای افراد مبتدی روش ساده ای ارائه می گردد که با استفاده از آن و تنها با نمونه های چشمی می توان قابلیت و توانایی لعابهای خود را افزایش داد . پس از آنکه دانستید ترکیبات مختلف مواد خام بعد از پخته شدن در حرارتهای گوناگون چه رنگی از خود نشان می دهند می توانید ترکیبات مختلف را امتحان کنید . من از عکسهای نمونه های ذوب شده  fusion button و جداول 1190 کاشی در حرارتهای مختلف 34 ماده خام را که در لعابکاری استفاده می شود به اختیار انتخاب کرده ام و پس از آزمایش نمونه های ذوب حاصل از بوته ذوب نمونه های خشک از آنها عکسبرداری کردم . این نمونه ها در سه حرارت مختلف پخته شده اند ( مخروط 10 ، 5 ، 4) در مرحله بعد همان 34 ماده به عنوان مواد لعاب کاشی استفاده شدند . تست دوم کوره پزی در اکسیداسیون مخروط 5 و احیا مخروط 10 انجام شد ولی در مخروط 4 به دلیل آنکه مواد کمی در حرارت پایین ذوب می شوند . کوره پزی صورت نگرفت .
معایب لعاب
گاهی اوقات پس از پخت اشکالاتی در سطح کاشی ها ایجاد یم گردد که در ادامه به برخی از آنها و همچنین علت بروزشان اشاراتی خواهیم نمود :
1. شکستگی :در سطح لعاب به علت عدم تطابق ضریب انبساط بین بدنه و لعاب
2. شره کردن لعاب :شل بودن بیش از حد لعاب به طوریکه بدنه به موقع فرصت جذب آب لعاب را پیدا نکند .
 

لعابها و انواع آن

لعابها طیف وسیعی از ترکیبات آلی و معدنی را در بر می‌گیرند. لعاب مربوط به سرامیک معمولا مخلوط شیشه مانندی متشکل از کوارتز ، فلدسپار و اکسید سرب (PbO) است. این اجزا را پس از آسیاب شدن و نرم کردن به صورت خمیری رقیق درمی‌‌آورند. آنگاه وسیله سرامیکی مورد نظر را در این خمیر غوطه‌ور کرده و پس از سرد و خشک شدن ، آن را در کوره تا دمای معین حرارت می‌دهند. پس از لعاب دادن روی چینی ، روی آن مطالب مورد نظر را می‌نویسند و یا طرح مورد نظر را نقاشی می‌کنند و دوباره روی آن را لعاب داده و یک بار دیگر حرارت می‌دهند. در این صورت وسیله مورد نظر پرارزش‌تر و نوشته و طرح روی آن بادوام‌تر می‌شود.
 


 


لعابها در انواع زیر وجود دارند:
 

 • لعاب بی‌رنگ: این نوع لعاب که برای پوشش سطح چینی‌های بدلی ظریف بکار می‌رود، بی رنگ و شفاف است و از مخلوط کلسیم و سیلیس و خاک چینی سفید تهیه می‌شود.
   
 • لعاب رنگی: برای رنگ آبی از اکسید مس (Cu2O) ، برای رنگ زرد از اکسید آهن (FeO) و برای رنگ سبز از اکسید کروم (Cr2O3) ، برای رنگ زرد از کرومات سرب و برای رنگ ارغوانی از ارغوانی کاسیوس استفاده می‌شود.
   
 • لعاب کدر: این نوع لعاب که برای پوشش چپنی‌های بدلی معمولی بکار می‌رود و از مخاـوط SnO2 , PbO , SiO2 , Pb3O4 ، نمک و کربنات سدیم تهیه می‌‌شود که آن را پس از ذوب کردن ، سرد کردن و پودر کردن ، در آب به صورت حمام شیر در می‌آورند و شیئ لعاب دادنی را در آن غوطه‌ور می‌کنند.

 

 

 

مهمترين خواص لعاب ها :

در هنگام  محاسبه و طراحي فرمول لعاب ابتدا بايد چند خاصيت عمده و اصلي را در آن در نظر گرفت و بر اساس اين خواص فرمول مناسب را انتخاب كرد ويا ارايه داد. مهمترين خواص مورد نظر لعاب ها عبارتند از نقطه ذوب ، كشش سطحي  ،  ويسكوزيته ، تناسب و تطابق بين بدنه و  لعاب ، مقاومت شيميايي ، فراريت ، سختي و خواص الكتريكي لعاب .

1-   ذوب :

بديهي است كه يك لعاب بايد در درجه حرارت پخت خود بايد قادر به تشكيل فاز مايع باشد . با توجه به اينكه سيليس به عنوان عمده ترين اكسيد شيشه ساز در لعاب هاي سراميكي داراي نقطه ذوب 1710 درجه  به كار مي رود بنابر اين در عمل بايد اكسيد هايي به سيليس اضافه شود تا درجه حرارت پخت لعاب به اندازه مورد نظر كاهش يابد اگر اين موضوع را بخواهيم به صورت كاربردي بيان كنيم مي توان گفت كه عملا مهمترين و رايج ترين گداز آور هاي قليايي عبارتند از :

Lio2 – Pbo - Na 2o - K 2o– Bao – Cao – Sro – Mgo – Zno

كه خاصيت گداز آوري آنها از چپ به راست كمتر ميشود. البته بايد توجه داشت كه هر يك از اين گداز آور ها عكس العمل ها و ويژگي خاص خود را دارد و در هر مورد مشخص با يد به اين ويژگي ها توجه كرد .

 

 

 

مهمترين ويژگي گداز آور ها محدوده استفاده از آنهاست  به اين معني كه بعضي از گداز آور ها صرفا در درجه حرارت پايين قابل استفاده بوده و در درجه حرارت بالاتر فرار مي باشند.(به عنوان مثال اكسيد بور و اكسيد سرب) از طرف ديگر بعضي از اكسيد ها ي گداز آورصرفا در درجه حرارت بالا به عنوان گداز آور فعالند و در حرارت هاي پايين دير گداز محسوب مي شوند(مانند اكسيد كلسيم و منيزيم). بعلاوه بعضي از گداز آور ها  فقط در كنار گداز آور ديگري ميتواند به طور فعال عكس العمل نشان دهد و اصطلاحا گداز آورنده كمكي ويا فرعي است.(مانند اكسيد منيزيم واكسيد روي). اين موضوع داراي دلايل شيميايي است كه از حوصله اين بحث خارج است.

شكل زير محدوده فعاليت رايجترين گداز آور ها ي مصرفي در لعاب را نشان ميدهد. خطوط بريده شده در اين شكل نشان دهنده فراريت گداز آورنده در آن دما ست.

 

 

 

 

2- ويسكوزيته:

ويسكوزيته لعاب در درجه حرارت پخت يكي از مهمترينويژگي لعاب هاست . ويسكوزيته زياد لعاب ها يكي از مهمترين عوامل در جلوگيري از تبلور آنها مي باشد ولي اين مورد صرفا دليل اهميت خاصيت ويسكوزيته در لعاب ها نمي باشد.

اگر ويسكوزيته لعاب كم بوده وبه عبارتي ديگر لعاب بيش از حد روان باشد در بالا ترين درجه حرارت پخت تحت تاثير وزن خود حركت نموده و اصطلاحا" شره " ميكند . اين عمل علاوه بر آسيبي كه به ظاهر كاشي ميرساند باعث چسبيدن كاشي به رولر ها نيز ميگردد.

لعاب با ويسكوزيته كم اگر روي بدنه هاي با تخلخل بالا مورد استفاده قرار گيرد به بدنه جذب شده و سطح مناسب و صافي ايجاد نمايد. چون براحتي به بدنه جذب شده و تغييراتي شيميايي را در بدنه و خود لعاب بوجود مي آورد.

از طرفي لعاب هاي با ويسكوزيته زياد قادر به ايجاد سطوح يكدست وبدون موج نيستند.مضاف اينكه در بالاترين درجه حرارت پخت حباب هاي موجود در فاز مايع (لعاب ) قادر به خروج نيستندو سطح لعاب به صورت حفره حفره ديده مي شود.

ويسكوزيته نه فقط در مورد لعاب بلكه در مورد رورنگي ها كه بعد از لعاب و براي پخت سوم روي كاشي اعمال ميگردد نيز قابل توجه است .

بديهي است كه درجه حرارت و نيز مدت زمان پخت در مقدار ويسكوزيته لعاب بسيار مؤثر است ولي علاوه بر اين دو تركيب لعاب  و اكسيد هاي تشكيل دهنده آن (با توجه به نقش اكسيد هاي مختلف در ساختمان لعاب ) نيز عامل بسيار مهمي در تعيين  مقدار ويسكوزيته مي باشد. به طور كلي اكسيد هاي قليايي بيشترين تآثير را دركاهش ويسكوزيته واكسيد آلومينيوم بيشترين تآثير را در افزايش ويسكوزيته لعاب ها دارند .

2        – كشش سطحي:

از آنجايي كه كشش سطحي سيالات تمايل دارد سطح مايع را به حد اقل ممكن كاهش دهد. واز آنجايي كه دراحجام كروي سطح كمينه است اگر مقدار مايع كم باشد يك قطره از مايع تحت تآثير كشش سطحي به كره تبديل مي گردد.

 

 

لعاب هاي مذاب در مقايسه با مايعات ديگر داراي كشش سطحي قابل ملاحظه اي مي باشند. لعاب هايي كه داراي كشش سطحي بالايي هستند در هنگام ذوب تمايل دارند كه شكل كروي به خود بگيرند و خود را جمع كنند. در نتيجه قسمتي از بدنه بدون لعاب باقي مي ماند . اين عيب در صنعت سراميك با اصطلاح لعاب نگرفتگي مشخص مي شود.

از طرف ديگر لعاب هايي كه داراي كشش سطحي كمي هستند مانند لعاب هاي با ويسكوزيته كم تمايل دارند از سطح كاشي سرازير شده و "شره" نمايند.

به طور كلي لعاب هايي كه داراي ويسكوزيته زيادي هستند داراي كشش سطحي قابل ملاحظه اي هستند ولي اين بدان معني نيست كه لعاب هاي با ويسكوزيته بيشتر هميشه داراي كشش سطحي بيشتري هستند. به هر حال باتوجه به ارتباط كلي ويسكوزيته و كشش سطحي مي توان نتيجه گرفت كه تركيب لعاب و به طور اخص اكسيد هاي تشكيل دهنده لعاب همانگونه كه در ويسكوزيته مؤثر

 مي باشند در كشش سطحي نيز تاثير دارند.

 

3        - تناسب لعاب و بدنه :

تناسب لعاب و بدنه با بررسي  پارامتر اختلاف انبساط حرارتي لعاب و بدنه (كه عمدتا به تركيبات اين دو و تنش هاي موجود بستگي دارد )   مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

ضريب انبساط خطي عبارت است از افزايش واحد طول به ازاي ازدياد يك درجه سانتي گراد دما .اين مقدار در دماهاي مختلف متفاوت است لذا بايد قيد كنيم كه اندازه گيري در چه محدوده اي از حرارت انجام  شده است. مثلا ضريب انبساط خطي شيشه 5x10-7 در محدوده دمايي 20 تا 500 درجه است.

مهمترين شرط ايجاد تناسب و تطابق بين لعاب وبدنه كاشي است .

براي بررسي بهتر اين موضوع حالت هاي مختلف را مورد بررسي قرار مي دهيم:

1-       ضريب انبساط لعاب بيشتر از بدنه باشد: بديهي است كه لعاب موقع سرد شدن تمايل دارد بيشتر از بدنه منقبض شوداما بدليل اتصال بين بدنه ولعاب ، بدنه بدليل انقباض كمتر خود ازوقوع اين عمل جلوگيري نموده ودرنتيجه لعاب تحت تنش كششي قرار ميگيرد. كه نتيجه آن چيزي نيست جز ترك خوردن لعاب و يا تقعر كاشي .

 

 

 

2-       ضريب انبساط لعاب و بدنه يكسان باشد:  اين حالت از نظر تئوري ايدآل است اما تجربه خلاف اين مطلب را به اثبات مي رساند . بدين معني كه در چنين مواردي در سطح لعاب كاشي در عمل ودر هنگام مصرف (بعد از مدت كوتاهي )ترك هايي به وجود مي آيد . چراكه تغييرات درجه حرارت محيط به طور يكسان بدنه و لعاب را تحت تأثير قرار نمي دهد بلكه اين لعاب است كه قبل از بدنه تحت تأثير درجه حرارت قرار گرفته  و بنابراين  علي رغم   ضرايب  انبساط  برابر  باز  هم در عمل تحت تنش كششي قرار  مي گيرد . پس نتيجه مي گيريم كه يكسان بودن ضرايب انبساط لعاب و بدنه  به  معني  تناسب و تطابق لعاب  و بدنه نيست .

3-        ضريب انبساط بدنه بيشتر از لعاب باشد : در اين مورد بدنه تمايل دارد كه هنگام سرد شدن بيشتر از لعا ب منقبض شود و بنا بر اين لعاب را تحت تنش فشاري قرار مي دهد .اما فرآورده هاي سراميكي تنش هاي فشاري را بهتربسيار ازبهتر از تنش هاي كششي تحمل مي كنند . بنابراين اگر تنش فشاري بيش از حد نباشد در نتيجه لعاب قادر به تحمل آن خواهد بود. ولي اگر بيشتر از حد معمول باشد لعاب به صورت پوسته از بدنه جدا گرديده و اصطلاحا لعاب پوسته مي شود و در اين صورت لعاب به راحتي حتي بوسيله ناخن  كنده شده وبه صورت فلس هاي نازك لعاب جدا مي شوند.

 با توجه به سه مورد اشاره شده در بالا مي توان نتيجه گرفت كه براي ايجاد بك تناسب واتصال صحيح بين لعاب و بدنه لازم است كه ضريب انساط لعاب تاحدودي (البته نه بيش از حد ) كمتر از ضريب انبساط بدنه بوده و به عبارت ديگر انقباض لعاب كمي كمتر از بدنه باشد تا بدين ترتيب به جاي اينكه لعاب تحت عوامل مخرب قرار گيرد تحت تنش فشاري مناسب قرار گيرد . براي ايجاد ذهنيت مناسب از اين موضوع جا دارد كه اشاره شود به عنوان مثال بدنه هاي ارتن ور معمولا داراي ضريب انبساطي 7-7.5x10-6   ولعاب هاي ارتن ور داراي ضريب انبساطي 6.5x10-6 ميباشند. (درمحدوده دمايي 20 تا500 درجه )

اكسيد هاي سديم و پتاسيم بيشترين تاثير را در افزايش ضريب انبساط داشته واكسيد هاي قليايي خاكي مانند اكسيد هاي ليتيم ،سرب و روي با شدت كمتري ضريب انبساط لعاب را افزايش مي دهند

و به صورت معكوس اكسيد هاي شبكه ساز (Sio2 – B2o3  )  باعث كاهش قابل ملاحظه اي در مقدار انبساط حرارتي ميگرند.

 

 

5 - مقاومت شيميايي :

از انجايي يكي از اهداف بكارگيري لعاب بر روي  كاشي مقاومت آن دربرابر مواد شيميايي است لذا قبل از تهيه آن بايد به اين مشخصه توجه خاصي كرد .

به طور كلي مقاومت شيميايي لعاب هايي كه داراي درجه حرارت پخت بالايي هستند بيشتر است اكسيد هاي قليايي تاثير زيادي در كاهش مقاومت شيميايي لعاب عا دارند.

اكسيد هاي قليايي خاكي داراي تاثير حد وسط هستند و اكيسد روي ، اكسيد سيليسيم و اكسيد آلومينيوم تاثير زيادي بر افزايش مقاومت شيميايي دارند.

6 - فراريت:

بسياري از اكسيد هاي موجود در لعاب ها ممكن است در خلال پخت تبخير گرديده و باعث تغيير در تركيب لعاب شده ونيز تاثير مخرب ونامطلوبي ايجاد نمايد.

به طور كلي مهمترين عوامل مؤثر در فراريت لعاب ها تركيب شيميايي آنها ، درجه حرارت ، زمان پخت و محيط كوره است

توجه به اين موضوع با توجه به جدولي كه در قسمت ذوب امده است به هنگام طراحي فرمول لعاب از اهميت زيادي برخوردار است .

7 – سختي :

            سختي خاصيتي است كه به صور مختلفي تعريف ميگردد و مي توان ان را مقاومت در برابر نفوذعمقي نسبت به خراش دانست . سختي لعاب مانند ديگر خواصي كه تاكنون مورد بررسي قرار گرفت به تركيب لعاب بستگي دارد .  به طور كلي لعاب هايي كه درجه پخت بالاتري دارند داراي سختي بيشتري  مي باشند و بنا بر اين لعاب پرسلان ها از لعاب ارتن ور ها بسيار سخت ترند واين بدان معنا ست كه گداز اور ها (به جز اكسيد بور) با عث سختي لعاب ها مي گردند .به طور مشخص شبكه ساز ها باعث افزايش شبكه مي گردند .( سيليس و اكسيد بور ) البته بايد توجه  داشت كه اكسيد بور اگر از مقدار مشخصي فراتر رود معكوس عمل مي كند.

 

 
کاشی های لعابدار  (Glazing Tile)
سرامیکهای ایرانی تحت تاثیر کاشیهای وارد شده از چین بودند این کاشی ها که برای مقاصد تزیینی استفاده می شدند در سراسر آسیای جنوبی ، آفریقای شمالی ، اسپانیا و حتی اروپا نیز پخش گردید . از آنجا که هنر اسلامی از تخیلات انسانی سرچشمه می گرفت و در پیشرفت و توسعه دین اسلام تاثیر گذار بود صنعتگران به ارائه کاشیهای با رنگ روشن و مرصع یا بافت پیچیده روی آوردند .
کاشیهای لعابی پررنگ در الگوهای موزاییکهای بزرگ و تغییر رنگ های ظریف کنار هم چیده می شدند . صنعتگران مسلمان از اکسیدهای فلزی مانند قلع ، مس ، کبالت ، منیزیم و آنتیمون برای لعاب کاشی استفاده می کردند که لعابی درخشنده تر و محکمتر حاصل می نمود .
در قرن پانزدهم کاشیهای با لعاب اکسید فلز در ایتالیا متداول شدند و بتدریج در صنعتگران شمال ایتالیا نفوذ کردند . مراکز تجاری مهم اروپایی به این موتیفهای محلی اهمیت دادند بطوریکه برخی از این کاشی ها هنوز هم استفاده می شوند مانند کاشی دلفت ( از دلفت هلند) و کاشی ماجولیکا ( از مایورکای اسپانیا) .

 

 کاشیهای پخته شده  (Firing Tile)
مصریهای باستان اولین کسانی بودند که کشف کردند کاشیهای رسی پخته شده در کوره محکمتر و در برابر آب مقاومتر هستند . بسیاری از تمدنهای باستان از کاشیهای مربعی کوچک پخته شده رسی برای تزیین در معماری استفاده می کردند .
ساختمانهای شهرهای قدیمی بین النهرین با سفالینه های قرمز بدون لعاب و کاشیهای رنگارنگ نماکاری شده بودند . یونانیان و رومیان باستان از سرامیک در کف ، سقف و حتی لوله کشی درون ساختمانها استفاده می کردند . چینیها از رس سفید رنگ به نام کائولین استفاده می کردند تا بتوانند سرامیکی مقاوم و سفید رنگی به نام چینی  (Porcelain)تولید کنند . در اروپای قرون وسطی از کاشیها در کف کلیساها استفاده می شد . در سراسر قاره اروپا بیزاسنها به بهترین شکل از کاشیهای کوچک در مقیاسهای کوچک استفاده می کردند . آنها با استفاده از کاشی و شیشه و سنگ الگوهای موزاییکی پر مفهوم و زیبایی خلق کرده اند
 .

 

نوشته شده توسط در جمعه ۱۳۸۸/۰۲/۱۸ |
 

 KERABOND_Adheshive for tile نمايي از چسب کاشي کراباند درحين نصب

 

 كرابــانــد

 

 

 

کلاس استاندارد طبق EN12004 

·   پایه سیمانی c نرمال 1 کلاس c1

در کجا استفاده میشود

·  جهت نصب انواع کاشی و سرامیک و سرامیک مینیاتوری در فضاهای داخلی و خارجی ساختمانها در کف، دیوار و سقف.

·  اتصال نقطه ای بر روی مواد ایزولاسیون مانند ورقهای پلی استایرن، پشم شیشه و پشم سنگ، پانلهای سیمانی، پانلهای صداگیر.

چند مثال از موارد استفاده

·  سرامیک مینیاتوری روی کاغذ و توری از انواع سرامیکهای شکسته و یا سرامیکهای تک پخت و غیره.

·  دیوارهای سیمانی مرسوم از ملات.

·  اسلپ های عادی بتونی مسلح و عادی.

·  دیوارهای گچی و یا پیش ساخته گچی بشرط آنکه قبلا" با پرایمر مناسب پوشش شده باشند.

 

خصوصیات فنی

 

کراباند در رنگهای خاکستری و سفید از سیمان و پودرهای مصنوعی رزینی و همچنین Kerabond adheshive for ceramic tile چسب کاشي کراباند براي نصب کاشي و سراميکمکملهای خاص بر طبق فرمول پیشرفته شرکت MAPEI ساخته شده است.

بعد از اختلاط با مقدار مشخص آب، کراباند به ملات بسیار نرم و چسبنده ای بسیار قوی تبدیل میشود. شره کم و چسبیدگی بالای آن اجازه میدهد بصورت عمودی روی دیوار بدون ریختن و اجازه سر خوردن سرامیک به پایین اجراء شود.

کراباند بدون جمع شدن زیاد خشک میشود و شدیدا" مقاوم شده و به مواد نصب شده مرسوم میچسبد.

تذکر: در صورت اختلاط کراباند با ایزولاستیک (ISOLASTIC) قابلیتهای ملات چنان افزایش میابد که کلاس ملات را به C2 (چسبهای پیشرفته پایه سیمانی) (طبق استاندارد EN 12004) و یا به کلاس S2 (چسبهای فرم پذیر عالی) (طبق استاندارد EN 12002) ترقی میکند.

 

توصیه ها

·  کراباند را  در موارد زیر با ایزولاستیک مخلوط کنید.Kerabond adheshive for wall tileKerabond adheshive for ceramic tile چسب کاشي کراباند براي نصب کاشي ديوار

·  روی دیوار پیش ساخته بتونی

·  روی دیوارهای بتونی قالب گیری شده

·  روی کف هایی که سیستم گرمایی از زیر دارند.

·  با سرامیکهای بزرگ

·  برای نصب سرامیک مینیاتوری شیشه ای.

·  برای نصب گروه سنگها بشرط آنکه مقاوم و بدون رطوبت باشند.

 کراباند را در شرایط زیر استفاده نکنید. Kerabond adheshive for wall tile  چسب کراباند براي کاشي ديوار

·  مواد چوبی.

·  تخته های گچی.

·  سطوح فلزی، لاستیک، پی وی سی و مشما.

·  در جایی که ممکن است فورا" بر روی ان رفت و آمد شود.

·  برای نصب سرامیکهایی که جذب آب ندارند، مانند سرامیکهای لاشه ای، سرامیکهای تک پخت و ...

  روش نصب

 

·  آماده کرده زیرسازی.

·  محل نصب باید سالم، محکم و بدون قطعات سست، چرب، روغنی، رنگی، واکس خورده و خشک باشد.

·  کفهای سیمانی که میخواهیم روی آن را با استفاده از کراباند سرامیک کنیم نباید در حال خشک شدن و جمع شدن باشد. در بهار و تابستان کف سیمانی باید حدود یکهفته برای هر سانتیمتر ضخامت سیمان گذشته باشد.   برای ملاتهای مایع ریختنی حداقل 28 روز گذشته باشد مگر اینکه با مواد مخصوص MAPEI مانند ماپه چم(Mapecem) و یا تاپ چم(Topcem) و یا تاپ چم پرونتو(Topcem pronto) مخلوط شده باشد.

·  اگر سطح زیر نور خورشید گرم است آنرا با آب، مرطوب و خنک کنید.

·  سطوح گچی و گچهای پیش ساخته باید کاملا" خشک و به اندازه کافی سفت و بدون گرد و غبار باشد. پوشش سطوح گچی با پرایمر جی(Primer G) و یا ماپه پرایمر اس پی (Mape primer sp) بسیارحیاتی است. سطوحی که ممکن است با رطوبت بالا تماس داشته باشند بهتر است از پرایمر اس(Primer S) استفاده کنند.

 آماده کردن مخلوط ملات

 

·  کراباند باید با آب تمیز جهت بدست آمدن یک خمیر کاملا" یکدست بدون کلوخه مخلوط شود. بعد از 5 تا 10 دقیقه صبر، دوباره بهم بزنید سپس خمیر آماده استفاده است.

·  مقدار آب مورد نیاز 23 تا 26 قسمت در 100 قسمت وزنی پودر کراباند طوسی است. به عبارت دیگر برای هر بسته 25 کیلویی پودر کراباند طوسی 7/5 تا 5/6 لیتر آب نیاز است.(یکی و نصف دبه چهار لیتری)

·  خمیر بدست آمده با روش فوق قابل استفاده تا 8 ساعت است.

·   مقدار آب مورد نیاز 24 تا 27 قسمت در 100 قسمت وزنی پودر کراباند سفيد است. به عبارت دیگر برای هر بسته 25 کیلویی پودر کراباند سفيد  6 تا 5/6 لیتر آب نیاز است.(یکی و نصف دبه چهار لیتری)

 روش استعمال

 

کراباند را با ماله شیار دار روی کف آماده پخش میکنیم . از ماله ای استفاده کنید که حداقلFinished tile by adheshive   نمايي از کاشي نصب شده با چسب 65 تا 70% پشت کاشی های دیوار و کف با ترافیک کم را پر کند.    برای کفهای پر ترافیک حتما" 100% پشت کاشی باید پر باشد.

برای چسبیدن مناسب اقدام زیر الزامی است، اول با قسمت صاف ماله، لایه نازکی از ملات را ميکشیم و سپس توسط قسمت دندانه دار ملات با  ضخامت مناسب را به شرح زیر شیار دار پخش میکنیم.

·   برای سرامیک مینیاتوری 5×5 ماله شیار دار شماره 4 با دندانه های چهار گوش استفاده شود.

·   برای کاشی های معمولی دیوار ماله شماره 5 با شیار V شکل، مقدار مصرف 5/2 تا 3  (متر مربع /کیلو گرم) پیشنهاد میگردد.

·   برای سرامیکهای کف و یا سرامیک و کاشی های غیر عادی، مانند گودی های بزرگ، از ماله شیاردار شماره 6 با شیار V شکل استفاده شود. مقدار مصرف 5 (متر مربع/کیلوگرم) پیشنهاد میگردد.

·    برای سرامیکهای بیرون ساختمان و همچنین کف و دیوار ی که ممکن است یخ بزند و یا محل مصرف خاص مانند استخر و سرامیکهای بزرگ تر از 9 دسیمتر مربع و یا کف هایی که پس از نصب ساب میخورند و یا ترافیک عبوری زیاد دارند، چسب کراباند باید بصورت صاف مالیده شود.

 

نصب کاشی

ü     نیازی نیست که کاشی را قبل از نصب مرطوب کنید ولی اگرپشت کاشی گرد و غباردار اشکالی ندارد آنرا در آب تمیز فرو کنید.

ü     معمولا" در حال نصب کاشی فشار مناسب بمنظور اطمینان از فشرده و متصل شدن چسب لازم است.

 

                        تنظیم کاشی حداکثر 45 دقیقه پس ازنصب:

    

زمان چسبیدن معمولا" 20 تا 30 دقیقه است ولی در شرایط خاص، مانند کار زیر نور خورشید گرم، کف با جذب آب زیاد و یا بادهای گرم و خشک این زمان کوتاهتر میگردد و گاهی به چند دقیقه میرسد.به همین منظور دائما" ملات را بررسی کنید که آیا لایه چسبنده دارد یا خشک شده.

ü     در صورتی که سطح ملات بنظر خشک رسید آنرا دوبازه بهم زده از اضافه کردن آب پرهیز گردد. به هم زدن ملات لایه کم رطوبت رویی دوباره در ملات حل میشود.

ü     تنظیم کاشی حداکثر 45 دقیقه پس از نصب امکان پذیر است و پس از این زمان جابجائی کاشی مشکل آفرین است.

ü     سرامیکهای نصب شده حداقل 24 ساعت از باران و شتشو محافظت شوند و بین 5 تا 7 روز از تابش مستقیم خورشید یا یخ زدگی جلوگیری گردد.

 نصب عایق ها و محافظ ها

نصب عایقهای حرارتی و صدا و یا پانلهای جداکننده باید با ماله انجام شود. نمره ماله و یا ضخامت ملات روی آن به صافی سطح و  وزن هر پانل بستگی دارد.

در این نوع نصب هم باید به زمان نصب توجه داشته باشیم ممکن است در برخی از موارد پانلهای سنگین در چند نقطه نیاز به محکم کاری داشته باشد، تا زمانی که کراباند شروع به محکم شدن کرد نقاط تقویت را برداشت.

 بند کشی و آب بندی

بندکشی بین سرامیکهای دیوار میتواند 4 تا 8 ساعت بعد از نصب انجام شود ولی سرامیکهای کف 24 ساعت بعد از نصب توسط خمیرهای بندکشی یا پایه سیمانی یا پایه اپوکسی که در رنگهای مختلف موجود است انجام گیرد.

محلهای اکسپنشن باید بوسیله محصولات مخصوص .............استفاده شود.

 استفاده سبک از محل سرامیک شده.

کفهای تازه نصب شده میتواتند تقریبا" 24 ساعت بعد از نصب مورد استفاده سبک قرار گیرد.

  

آماده استفاده

کف 14 روز بعد از اتمام نصب میتواند بصورت ترافیک کامل استفاده شود

 نظافت

ابزار و دست را ميتوان توسط آب شست ولی کف و دیوار را توسط پارچه نمناک پاک کرد.    آب بصورت کم جهت شستشو فقط بعد از گذشت چند ساعت از نصب قابل استفاده است.

 

مقدار مصرف

سرامیکهای مینیاتوری با ماله شیار دار شماره:           4                2                  مترمربع/کیلو

سایزهای نرمال سرامیک با ماله شیار دار شماره:             5                3-5/2       مترمربع/کیلو

فضای بیرونی ماله شیار دار شماره:                        6                4                  مترمربع/کیلو       و بیشتــر

بسته بندی

کراباند در دو رنگ سفید و طوسی در پاكتهای 25 کیلویی و یا کارتنهای شامل 4 بسته 5 کیلویی موجود است.

 

موارد مهم در آماده سازی و نصب

کراباند مواد سیمانی دارد و در صورت تماس با عرق بدن نوعی آلکالاین بوجود میاورد که برای بدن مضر است در موقع استفاده از دستکش و عینک استفاده کنید.

 

مشخصات فنی طبق EN 12004

نوع                                                         پودر

 

رنگ                                                      سفید و طوسی

چگالی(g/m3)                                          30/1

مقدار خشک                                             100%

نگهداری                                                  12 ماه در بسته بندی اصلی، 12 ماه در محل خشک

کلاس خطر و احتیاط طبق EEC88/379           ندارد

تعرفه گمرکی                                            38.24.5090

 

 

 

نوشته شده توسط در پنجشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۱۰ |